Vraag & Antwoord

De meest gestelde vragen beantwoord

Wat is de correctie bij een snelheidsovertreding?

Als de vastgestelde snelheid bij een snelheidsovertreding minder dan 100 km/u is, wordt deze verlaagd met 6 km/u. Vanaf een gemeten snelheid van 100 km/u wordt een correctie van 6% toegepast.

Wat is een straf met uitstel?

Een straf met uitstel wilt zeggen dat de uitgesproken straf niet onmiddelijk wordt uitgevoerd. Je krijgt mogelijk maatregelen opgelegd die je tijdens een bepaalde proefperiode niet mag overtreden. Wanneer je dit wel zou doet binnen deze periode, kan het uitstel worden herroepen.

Vanaf welke hoeveelheid blaas ik positief?

Volgens de wet mag je maximum 0,49 promille alcohol in je bloed hebben of 0,21 mg alcoholconcentratie per liter uitgeademde lucht. De regel die hier in acht wordt genomen is ‘maximum 2 glazen alcohol’. Dit verschilt echter van persoon tot persoon. Iemand die net heeft gegeten of meer weegt, zal minder snel 0,49 promille bereiken dan iemand die minder weegt of een hele dag niets heeft gegeten. Om steeds zeker te zijn, blijft nultolerantie de beste oplossing.

Wanneer spreekt men van vluchtmisdrijf?

Men spreekt van vluchtmisdrijf als een persoon de plaats van het ongeval verlaat om te vermijden dat de nodige vaststellingen uitgevoerd kunnen worden. Hieronder kan het vaststellen van de geleden materiële of fysieke schade worden verstaan, of van de omstandigheden waarin het ongeval heeft plaatsgevonden. Men moet ook kunnen vaststellen of de betrokken bestuurders bijvoorbeeld alcohol of drugs hadden gebruikt.

Wat zijn gunstmaatregelen bij een rijverbod?

Als je bent gedagvaard voor de politierechtbank en de procureur vordert een rijverbod, kan je aan de politierechter vragen dat dit enkel wordt uitgevoerd tijdens weekends. Bij een weekendrijverbod mag je tijdens de weekdagen met de auto rijden en telt het rijverbod enkel vanaf vrijdag 20.00 uur tot en met zondag 20.00 uur. Ook zal je dan niet op de vooravond van een feestdag vanaf 20.00 uur tot en met de feestdag zelf 20.00 uur met een gemotoriseerd voertuig mogen rijden. Dit betekend dus dat je niet mag rijden met de wagen, mar ook niet met een ander gemotoriseerd voertuig, zoals bijvoorbeeld een brommer. Je kan ook aan de politierechter vragen om het rijverbod te beperken tot een bepaalde categorie van voertuigen. Het rijverbod moet volgens de wet wel minstens betrekking hebben op het motorvoertuig waarmee de overtreding werd begaan. Deze gunsten mogen volgens de wet niet worden verleend, als je ook bent veroordeeld om te slagen voor een theoretisch of praktisch examen of voor een medisch of psychologisch onderzoek, alvorens je je rijbewijs terug krijgt.

Wat als ik niet akkoord ga met de boete?

Als je een proces-verbaal in de bus krijgt, zal hier ook een antwoordformulier bij zijn. Als je niet akkoord gaat, kan je dit antwoordformulier invullen en terugsturen. Je hoeft de boete dan nog niet te betalen binnen de aangegeven termijn. Het antwoordformulier zal dan nagelezen worden door het parket en zij zullen beslissen of de argumenten al dan niet gegrond zijn. Indien dit niet het geval is, zullen ze een minnelijke schikking voorstellen die 10 euro hoger is dan het eerste bedrag dat stond aangegeven op het proces-verbaal.

Mag ik mijn gsm gebruiken bij stilstaan voor een rood licht of in de file?

Voor de bestuurder is het gebruik van een gsm die hij in de hand houdt, verboden, behalve wanneer zijn voertuig stilstaat of geparkeerd is.  Dit betekent dus dat je de GSM mag gebruiken als je langs de kant van de weg geparkeerd of stil staat. Een stilstaand voertuig is volgens de wet een voertuig dat niet langer stilstaat dan nodig is voor het in- of uitstappen van personen of voor het lossen of laden van zaken. Hiervan is geen sprake bij een rood licht of in een file, zodat je dan als bestuurder geen gebruik mag maken van een gsm in de hand.

Mag ik door een oranje licht rijden?

Volgens de wet betekent een vast oranje licht dat je moet stoppen, tenzij je bij het aangaan van dat licht zo dicht genaderd bent, dat je niet op voldoende veilige wijze kan stoppen.

Wat is de procedure bij drugs in het verkeer?

Er zijn drie stappen die gebruikt worden om vast te stellen of iemand drugs heeft gebruikt bij het autorijden. Als eerste zal de agent zelf kijken of er uiterlijke kenmerken zijn aan de bestuurder (verwijde pupillen, minder reactievermogen, vreemd spreken…). Als de agent redenen heeft om te denken dat het om drugs of verdovende middelen gaat, zal deze overgaan naar de volgende stap, namelijk een speekseltest. Hierbij wordt nagegaan of er verdovende middelen te zien zijn in het speeksel. Als dit het geval is en de test positief is, zal men overgaan naar de derde stap. Dit is een bloedafname om te zien hoeveel van de verdovende middelen er in het bloed te vinden zijn.

Ik heb vluchtmisdrijf gepleegd maar ga later terug naar de plaats van het ongeval, telt dit nog als vluchtmisdrijf?

Het antwoord op deze vraag is ‘ja’. Als je meteen na het ongeval bent doorgereden zonder dat de materiële of lichamelijke schade is vastgesteld, telt dit steeds als vluchtmisdrijf. Dat je later tot inkeer bent gekomen en terug bent gereden, kan wel in het voordeel spelen als er verdere gerechtelijke stappen worden ondernomen.

Uw vraag niet beantwoord?
Stel ze gerust via het contact formulier.