Oeps, een verkeersovertreding?
Bereid je voor en bereken de boete zelf.

Kom niet voor verrassingen te staan en bereken zelf
het mogelijke bedrag dat je moet betalen.

Bereken jouw boete

Heeft u graag een berekening op maat?
Dat kan met behulp van onze boete experts.

Vraag & antwoord

Enkele antwoorden op de meest gestelde vragen

Wat is de correctie bij een snelheidsovertreding?

Als de vastgestelde snelheid bij een snelheidsovertreding minder dan 100 km/u is, wordt deze verlaagd met 6 km/u. Vanaf een gemeten snelheid van 100 km/u wordt een correctie van 6% toegepast.

Wat is een straf met uitstel?

Een straf met uitstel wilt zeggen dat de uitgesproken straf niet onmiddelijk wordt uitgevoerd. Je krijgt mogelijk maatregelen opgelegd die je tijdens een bepaalde proefperiode niet mag overtreden. Wanneer je dit wel zou doet binnen deze periode, kan het uitstel worden herroepen.

Wat als ik niet akkoord ga met de boete?

Als je een proces-verbaal in de bus krijgt, zal hier ook een antwoordformulier bij zijn. Als je niet akkoord gaat, kan je dit antwoordformulier invullen en terugsturen. Je hoeft de boete dan nog niet te betalen binnen de aangegeven termijn. Het antwoordformulier zal dan nagelezen worden door het parket en zij zullen beslissen of de argumenten al dan niet gegrond zijn. Indien dit niet het geval is, zullen ze een minnelijke schikking voorstellen die 10 euro hoger is dan het eerste bedrag dat stond aangegeven op het proces-verbaal.

Vanaf welke hoeveelheid blaas ik positief?

Volgens de wet mag je maximum 0,49 promille alcohol in je bloed hebben of 0,21 mg alcoholconcentratie per liter uitgeademde lucht. De regel die hier in acht wordt genomen is ‘maximum 2 glazen alcohol’. Dit verschilt echter van persoon tot persoon. Iemand die net heeft gegeten of meer weegt, zal minder snel 0,49 promille bereiken dan iemand die minder weegt of een hele dag niets heeft gegeten. Om steeds zeker te zijn, blijft nultolerantie de beste oplossing.

Wanneer spreekt men van vluchtmisdrijf?

Men spreekt van vluchtmisdrijf als een persoon de plaats van het ongeval verlaat om te vermijden dat de nodige vaststellingen uitgevoerd kunnen worden. Hieronder kan het vaststellen van de geleden materiële of fysieke schade worden verstaan, of van de omstandigheden waarin het ongeval heeft plaatsgevonden. Men moet ook kunnen vaststellen of de betrokken bestuurders bijvoorbeeld alcohol of drugs hebben gebruikt.

Heeft u graag een berekening op maat?
Dat kan met behulp van onze boete experts.